Ogeysiiska Dib u Jahaynta
 Boggii hore ayaa adiga kuu dirayahttp://kilogame.net/robots.txt.

 Haddii aadan rabin inaad booqato boggaa, waxaad kartaa inaad ku noqoto boggii hore.