Ogeysiiska Dib u Jahaynta
 Boggii hore ayaa adiga kuu dirayahttp://www.facebook.com/ReeducarEmagreceOficial.

 Haddii aadan rabin inaad booqato boggaa, waxaad kartaa inaad ku noqoto boggii hore.