Ogeysiiska Dib u Jahaynta
 Boggii hore ayaa adiga kuu dirayahttp://dedpul-online-2016.over-blog.com/2016/11/10-11-2016-2.html.

 Haddii aadan rabin inaad booqato boggaa, waxaad kartaa inaad ku noqoto boggii hore.