Ogeysiiska Dib u Jahaynta
 Boggii hore ayaa adiga kuu dirayahttp://nhorangkhon.net/.

 Haddii aadan rabin inaad booqato boggaa, waxaad kartaa inaad ku noqoto boggii hore.