Ogeysiiska Dib u Jahaynta
 Boggii hore ayaa adiga kuu dirayahttp://cayrangimplant.com.vn/cay-ghep-rang-implant/.

 Haddii aadan rabin inaad booqato boggaa, waxaad kartaa inaad ku noqoto boggii hore.